thongketheothang/tonghopchung.nsf/thongketheothang?openview&count=-1&restricttocategory=13%7C20228

  KẾT QUẢ TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ ĐIỆN BIÊN

  Thống kê tổng số: 1175 đơn vị trong Năm 2022 Tổng số gửi đi: 150.672 | Tổng số nhận về: 672.297

Tổng số đơn vịTên đơn vị ( bao gồm các đơn vị trực thuộc )Văn bản gửiVăn bản gửi có ký sốTỷ lệ ký sốVăn bản gửi có LĐ ký sốTỷ lệ LĐ ký sốVăn bản nhậnTổng
395Show details for Cấp huyệnCấp huyện102,07098,20676%85,75666%468,798570,868
113Show details for Cấp khácCấp khác6,4503,51050%3,33245%51,21857,668
67Show details for Cấp tỉnhCấp tỉnh42,15237,92961%32,12355%152,281194,433
575150,672139,64569%121,21161%672,297822,969