THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

*
*
Đăng nhập

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

 Tên đơn vịTiếp nhậnĐang xử lýHoàn thànhTừ chốiQuá hạn
 Sở Thông tin và Truyền thông018907
 Sở Công thương00000
 Sở Nội vụ00100
 Sở Kế hoạch và Đầu tư00000
 Sở Xây dựng00000
 Sở Tài chính00000
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội00000
 Sở Giao thông Vận tải00000
 Sở Tư pháp00000
 Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch00000
 Sở Y Tế00300
 Sở Giáo dục và Đào tạo00000
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn00000
 Sở Tài nguyên và Môi trường00000
 Sở Khoa học và Công nghệ00000
 Sở Ngoại vụ00000
 Thanh tra tỉnh Điện Biên00000
Thu lạiHuyện Mường Chà00000
  UBND huyện Mường Chà00000
Thu lạiHuyện Mường Nhé00000
  UBND Huyện Mường Nhé00000
Thu lạiHuyện Mường Ảng00000
  UBND huyện Mường Ảng00000
Thu lạiHuyện Điện Biên00000
  UBND huyện Điện Biên00000
Thu lạiHuyện Nậm Pồ00000
  UBND huyện Nậm Pồ00000
Thu lạiHuyện Điện Biên Đông00000
  UBND huyện Điện Biên Đông00000
Thu lạiHuyện Tủa Chùa00000
  UBND Huyện Tủa Chùa00000
Thu lạiHuyện Tuần Giáo00000
  UBND Huyện Tuần Giáo00000
Thu lạiThành phố Điện Biên Phủ00000
  Văn phòng UBND - Thành phố Điện Biên Phủ00000
Thu lạiThị xã Mường Lay00000
  UBND thị xã Mường Lay00000